Visningar

Välkomna till våra öppna visningar för vår nyproduktion.

Oftast öppet söndagar ojämna veckor:


Kungsbacka – Diamanthusen – Visningslägenhet på Onyxvägen 2

Kungsbacka – Solstenen – Visningslägenhet på Onyxvägen 2

Ni hittar samtliga visningstider på www.jm.se under respektive projekt.

Kontakta oss för närmare information.

Tjänster

info@newhomes.se

031-381 03 60